ADVOKATFIRMAN BERLIN AB
Box 284, 746 26 Bålsta, Sverige
info@berlin.se

KONTOR
Centrumterassen Novilla 1, Bålsta
Telefon 0171-46 70 19, Fax 0171-46 96 41

Linnégatan 89 A, Stockholm
Telefon 08-411 14 98, Fax 08-21 63 50