Advokat Lars Berlinlawyer@berlin.se
har sedan 1986 arbetat med juridisk rådgivning åt företag och privatpersoner. Det viktigaste arbetsområdet är svensk- och internationell skatterätt. Lars Berlin är medlem i organisationen International Tax Planning Association, vilket är en sammanslutning av rådgivare inom området skatterådgivning med internationell anknytning.

Advokat Henrik Janssonhenrik.jansson@berlin.se
Arbetar sedan 2008 på advokatfirman och ger juridisk rådgivning samt åtar sig alla sorters uppdrag för både företag och privatpersoner. Han har tidigare erfarenhet från notarietjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt och arbete vid åklagarmyndigheten.

Biträdande jurist Anna Lindforsanna.lindfors@berlin.se
Arbetar sedan 2013 som biträdande jurist på advokatfirman och åtar sig alla sorters uppdrag för både företag och privatpersoner. Hon kommer närmast från Swedbank Juristbyrå i Stockholm, och innan dess från studierna vid Lunds Universitet.

Biträdande jurist Cecilia Laiblececilia.laible@berlin.se
Arbetar sedan 2014 som biträdande jurist på advokatfirman och åtar sig alla sorters uppdrag för både företag och privatpersoner. Hon har tidigare arbetat på Skatteverket i sju år och en kortare tid som Paralegal i USA. Cecilia studerade och tog sin examen vid Uppsala Universitet.

Biträdande jurist Magnus Ungermagnus.unger@berlin.se
Arbetar sedan 2016 som biträdande jurist på advokatfirman och åtar sig alla sorters uppdrag för både företag och privatpersoner. Han kommer närmast från studierna vid Uppsala Universitet och University of Lancaster.

Ekonomiansvarig Christin Daghammarchristin@berlin.se
Arbetar på advokatfirman sedan 1997 med och sköter bokföring och hanterar bouppteckningar, bokslut och årsredovisningar både internt och för klienter.
Vi har nära samarbete med revisorer, försäkringsmäklare och advokater för att på ett heltäckande sätt kunna omfatta våra klienters varierande behov.