Notarius Publicus


Vi hjälper er med

Bestyrkande av underskrifter

En handling med en bestyrkt underskrift måste undertecknas på kontoret i notarius publicus närvaro. Den som ska underteckna handlingen måste även uppvisa identitetshandling såsom pass eller körkort.

Legalisering av fotokopior och avskrifter

Ta med originalhandlingen till kontoret så ombesörjer vi kopiering på plats.

Legalisering av domstolshandlingar eller handlingar utfärdade av statliga myndigheter

Exempel på handlingar är beslut om skilsmässa, adoptionshandlingar, auktoriserade översättningar eller andra handlingar som kan behöva legaliseras för användning i utlandet.

Utfärdande av apostille

En Apostille är en certifiering som visar att en namnteckning, stämpel eller sigill på en handling är äkta. Apostillen är giltig i de länder som har antagit den såkallade Apostillekonventionen. En lista på staterna som är med kan ses här: https://www.hcch.net. En Apostille är tidsbesparande eftersom handlingen då normalt sett inte kräver något ytterligare bestyrkande.

Notarius publicus är inte skyldig att:
  • Ombesörja delgivning av handlingar
  • Utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom

En Notarius publicus skall fullgöra sitt uppdrag med redlighet, noggrannhet och opartiskhet.

Han får inte befatta sig med ett ärende, om det angår honom själv eller om någon annan särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet.

Prislista


Legalisering av en namnteckning: 300 kr
Legalisering av två namnteckningar: 350 kr
Legalisering av en firmatecknares namn och behörighet på ett dokument: 450 kr
Legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument: 500 kr
Legalisering av en fotokopia: 300 kr
Intygande / Affidavit: 500 kr
Apostille: 350 kr
Apostille och legalisering: 450 kr

Förrättningar utanför kontoret debiteras med 2 000 kr per timme.
Alla priser inkluderar moms.