Rättsområden

Vi arbetar med både företag och privatpersoner inom de flesta rättsområden.

 • Arvs- och gåvorätt
 • Svensk- och internationell affärsjuridik
 • Arbetsrätt
 • Avtals- och köprätt
 • Bolagsrätt
 • Familjerätt
 • Hyresrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Svensk- och internationell skatterätt
 • Brottmål
 • Fastighetsrätt
 • Migrationsrätt
Vi har ett nära sammarbete med revisorer.