Medarbetare


Senior Adviser Lars Berlin

Lars har sedan 1986 arbetat med juridisk rådgivning åt företag och privatpersoner. Det viktigaste arbetsområdet är svensk- och internationell skatterätt. Lars Berlin är medlem i organisationen International Tax Planning Association, vilket är en sammanslutning av rådgivare inom området skatterådgivning med internationell anknytning.


Advokat Henrik Jansson

Henrik arbetar sedan 2008 på advokatfirman och ger juridisk rådgivning samt åtar sig alla sorters uppdrag för både företag och privatpersoner. Han har tidigare erfarenhet från notarietjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt och arbete vid åklagarmyndigheten.


Advokat Cecilia Laible

Cecilia arbetar sedan 2014 på advokatfirman och åtar sig alla sorters uppdrag för både företag och privatpersoner. Hon har tidigare arbetat på Skatteverket i sju år och en kortare tid som Paralegal i USA. Cecilia studerade och tog sin examen vid Uppsala Universitet.


Bengt Jonsson

Bengt arbetar sedan 2018 som biträdande jurist på advokatfirman och åtar sig alla sorters uppdrag för både företag och privatpersoner. Han tog sin examen vid Uppsala Universitet med inriktning mot aktiebolagsrätt och internationella skiljeförfaranden.


Cecilia Fällman

Cecilia arbetar sedan 2018 som biträdande jurist på advokatfirman och åtar sig alla sorters uppdrag för både företag och privatpersoner. Hon har efter examen vid Göteborgs Universitet på tidigare arbetsplatser inriktat sig på arvsrätt och ekonomisk familjerätt.


Ekonomiansvarig Christin Daghammar

Christin arbetar på advokatfirman sedan 1997 med bokföring och hanterar bouppteckningar, bokslut och årsredovisningar både internt och för klienter.

Vi har nära samarbete med revisorer, försäkringsmäklare och advokater för att på ett heltäckande sätt kunna omfatta våra klienters varierande behov.