Vi arbetar med både företag och
privatpersoner
inom de flesta rättsområden.

Arvs- och gåvorätt
Svensk- och internationell affärsjuridik
Arbetsrätt
Avtals- och köprätt
Bolagsrätt
Familjerätt
Hyresrätt
Skadeståndsrätt
Svensk- och internationell skatterätt
Brottmål
Fastighetsrätt


Kontor finns både i Stockholm och Bålsta.
Välkommen att kontakta oss.

info@berlin.se